Saramago: Káin

joy post on July 29th, 2011
Posted in versesidézetes

“Az is igaz, hogy ádám időről időre odaszólt évának, Menjünk, s ismerjük meg egymást, de a megszokásba szürkülő házasélet, melyet esetükben az is súlyosbított, hogy tapasztalatlanságukban mindig ugyanabban a testhelyzetben történt meg az egyesülés, már azokban az időkben is olyan pusztító volt, mintha szúvak serege rágná a ház gerendáit.”

J. Saramago: Káin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website Protected by Spam Master